Khuyến Mãi Đổi BẠC

Kính chào quý bằng hữu!

Từ lúc 14h00 ngày 07/04 đến 14h00 ngày 10/04. Trong thời gian diễn ra sự kiện quý bằng hữu Chuyển Bạc vào game sẽ được hưởng thêm khuyến mãi.

Khuyến mãi lớn

KHUYẾN MÃI 100%
– Từ 14h00 ngày 07/04 đến 14h00 ngày 08/04
– Khi chuyển bạc vào game sẽ được hưởng khuyến mãi thêm 100% số BẠC
– Ví dụ chuyển 100.000 BẠC vào game sẽ được 200.000 Điểm Tặng

KHUYẾN MÃI 50%
– Từ 14h01 ngày 08/04 đến 14h00 ngày 10/04
– Khi chuyển bạc vào game sẽ được hưởng khuyến mãi thêm 50% số BẠC
– Ví dụ chuyển 100.000 BẠC vào game sẽ được 150.000 Điểm Tặng

Nạp BẠC tại: https://id.tinhkiem.net/users/topup.php
TLBB Tình Kiếm khuyến khích người chơi tự cày cuốc tu luyện không nạp!

BQT kính bút

TLBB Tình Kiếm