KM100% Mừng OPEN S8 Bát Kiếm

Kính chào quý bằng hữu!

Từ lúc 14h00 ngày 28/03 đến 14h00 ngày 01/04. Trong thời gian diễn ra sự kiện quý bằng hữu Chuyển Bạc vào game sẽ được hưởng thêm khuyến mãi.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là khuyen-mai.jpg

 

KHUYẾN MÃI 100%
Từ 14h00 ngày 28/03 đến 18h00 ngày 29/03
– Khi chuyển bạc vào game sẽ được hưởng khuyến mãi thêm 100% số BẠC
– Ví dụ chuyển 100.000 BẠC vào game sẽ được 200.000 Điểm Tặng

Nạp BẠC tại: https://id.tinhkiem.net/users/topup.php

KHUYẾN MÃI 50%
Từ 18h01 ngày 29/03 đến 18h00 ngày 01/04
– Khi chuyển bạc vào game sẽ được hưởng khuyến mãi thêm 50% số BẠC
– Ví dụ chuyển 100.000 BẠC vào game sẽ được 150.000 Điểm Tặng

Nạp BẠC tại: https://id.tinhkiem.net/users/topup.php

TLBB Tình Kiếm khuyến khích người chơi tự cày cuốc tu luyện không nạp!

BQT kính bút

TLBB Tình Kiếm