Sát Nhập Máy Chủ

Kính chào quý bằng hữu!

Sóng sau xô sóng trước, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Giữa thời đại loạn lạc có biết bao vùng đất mới ra mỗi ngày. Để tồn tại lâu dài giữ sự cạnh tranh khắc ngiệt này thì phải luôn có sân chơi mới thử thách mới. Đã đến lúc những tân thủ của Tam Kiếm  phải đương đầu với võ lâm trung nguyên để khẳng định mình.

Từ lúc 08h00 đến 12h00 ngày 06/05. Trong thời gian này các bằng hữu trên 3 cụm máy chủ sẽ không thể đăng nhập vào game.

Sát nhập server

NỘI DUNG
– Sát nhập máy chủ Tứ Kiếm vào Hợp Kiếm
Thương hội máy chủ Tứ Kiếm sẽ bị xóa bỏ cần dọn đồ ra trước khi sát nhập
Bang hội máy chủ Tứ Kiếm sẽ bị xóa bỏ
– Nhân vật dưới cấp 20 sẽ bị xóa bỏ trên cả 3 cụm máy chủ
– Nhân vật máy chủ Tứ Kiếm tạo trước khi sát nhập sẽ được nhận:

  + 20K KNB khóa
  + 40 Chân Nguyên Tinh Phách
  + 50 Huyền Cơ Dược Trần
  + 500 Kim Tằm Ty

*Sau khi hợp nhất quý bằng hữu có thể đăng nhập vào bất kỳ server nào. Nếu tài khoản có nhiều hơn 3 nhân vật có thể liên hệ Fanpage để được trợ giúp!

BQT kính bút

TLBB Tình Kiếm