Thumbnail

Nhất Đại Phú Hào

Kính chào quý bằng hữu! Từ lúc 10h00 ngày 10/02 đến 10h00 ngày 13/02. Trong thời gian diễn ra sự kiện quý bằng hữu Chuyển Bạc vào game sẽ được tính…


Thumbnail

Khuyến Mãi Đổi BẠC

Kính chào quý bằng hữu! Từ lúc 14h00 ngày 07/02 đến 14h00 ngày 10/02. Trong thời gian diễn ra sự kiện quý bằng hữu Chuyển Bạc vào game sẽ được hưởng…


Thumbnail

Thể Lệ Đua Top Tam Kiếm

Kính chào quý bằng hữu! Từ cổ chí kim, khẳng định vị thế luôn là một động lực để con người ta phấn đấu hoàn thiện mình hơn và chứng…


Thumbnail

Sinh Tiêu Lôi Ðài

Làn gió mùa xuân đang thổi sinh khí vào các đại lục già cỗi, làm bừng lên sức sống của vạn vật trong thế giới TLBB Tình Kiếm. Ngay trong…


Thumbnail

Thể Lệ Đua Top Nhị Kiếm

Kính chào quý bằng hữu! Từ cổ chí kim, khẳng định vị thế luôn là một động lực để con người ta phấn đấu hoàn thiện mình hơn và chứng…


Thumbnail

Thể Lệ Đua Top Nhất Kiếm

Kính chào quý bằng hữu! Từ cổ chí kim, khẳng định vị thế luôn là một động lực để con người ta phấn đấu hoàn thiện mình hơn và chứng…


TLBB Tình Kiếm