Thông Báo Sự Cố Fanpage

Kính chào quý bằng hữu!

Hiện tại Fanpage của Tân Tình Kiếm đang gặp sự cố phía Facebook đã ngưng cho đăng Trang. BQT đã liên hệ để khắc phục sớm hoạt động trở lại.

Các bằng hữu có thể liên hệ qua trang dự phòng: https://fb.com/tlchangyou

Thông báo lỗi Fanpage

TLBB Tình Kiếm mong quý bằng hữu thông cảm cho sự bất tiện này!

BQT kính bút

TLBB Tình Kiếm